Recykling pozwala na przetwarzanie odpadów na produkty, z których ponownie możemy korzystać. Dzięki tym procesom oszczędzamy energię, powietrze i wodę, dbając tym samym o środowisko. Na czym polega recykling w domu?

Spis treści

  Dzięki procesom zmierzającym do ponownego wykorzystania różnego rodzaju odpadów materiały stają się ponownie wartościowe. Recykling sprawia, że odpady nie trafiają na składowiska, a są przetwarzane na użyteczne surowce.

  Czym tak naprawdę jest recykling?

  Co to jest recykling i dlaczego to zjawisko ma tak duże znaczenie dla naszego środowiska? Recykling to odzyskiwanie odpadów, które polega na powtórnym przetworzeniu materiałów lub substancji w celu uzyskania produktów o takim samym lub podobnym przeznaczeniu. To zjawisko ma bardzo istotny wpływ na ochronę środowiska i jest coraz intensywniej popularyzowane. Recykling odpadów ma bardzo duże znaczenie m.in. w przypadku przemysłu hutniczego i metalurgii ze względu na wykorzystywanie dużej ilości zasobów nieodnawialnych.

  Recykling w domu

  Podstawą recyklingu jest przede wszystkim odpowiednia selekcja odpadów, które w dalszej kolejności są przetwarzane na surowce wtórne. Efektem recyklingu jest oszczędność energii, a także ochrona dóbr naturalnych, które gwałtownie nikną. Recykling materiałowy należy rozpocząć już od codziennych zakupów. Istotne jest kupowanie opakowań biodegradowalnych, rezygnacja z foliowych jednorazówek, plastikowych opakowań i sztućców. Istotne jest również oddzielenie surowców od resztek jedzenia, oczyszczanie opakowań i zgniatanie ich przed wrzuceniem do odpowiednich pojemników. Na czym polega prawidłowa segregacja odpadów? W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Do pojemnika na papier należy więc wrzucać kartony, tekturę, ulotki, gazety, papier pakowy, zeszyty i książki oraz zadrukowane kartki. Do niebieskiego kosza nie wolno natomiast wrzucać zużytych chusteczek higienicznych, kartonów po mleku i napojach, tapet, materiałów budowlanych i papieru powleczonego folią. Do zielonego pojemnika na szkło wyrzuca się butelki, słoiki i opakowania z kosmetyków. Nie wyrzuca się m.in. ceramiki, porcelany, doniczek, szkła żaroodpornego, żarówek, reflektorów i luster. Istnieje również pojemnik na metale i tworzywa sztuczne, do którego należy wyrzucać plastikowe butelki, nakrętki, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe worki i reklamówki, folię aluminiową i puszki po konserwach. Do kosza na odpady biodegradowalne wrzucamy odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawę, trociny i niezaimpregnowane drewno.

  Recykling szkła

  Recykling szkła umożliwia ponowne wykorzystanie tego surowca bez pogorszenia jego jakości. Szkło należy do materiałów, które można w całości poddać recyklingowi. Zaletą tego materiału jest fakt, że można go przetapiać w nieskończoność. Do procesu recyklingu nadają się opakowania stworzone ze szkła sodowo-wapniowo-krzemowego, a także butelki i słoiki. Szkło poddane recyklingowi znajduje zastosowanie jako składnik szkieł optycznych, opakowań szklanych, grysów, past czyszczących oraz kulek szklanych. Stłuczka szklana jest stosowana jako wsad w hutach szkła, wykorzystywana do produkcji materiałów porowatych, włókien szklanych oraz szkła piankowego. W trakcie segregacji odpadów szklanych za pomocą płuczki wodnej oddziela się szkło od resztek produktu. Kolejny krok to oddzielenie szkła bezbarwnego od kolorowego za pomocą separatorów elektrooptycznych. Kolejny etap technologii recyklingu szkła to rozdrobnienie go na małe części, a następnie usunięcie ze stłuczki zanieczyszczeń takich jak drewno, folia, metal i papier. Końcowy etap to przetapianie stłuczki w hucie szkła na opakowania szklane. Dzięki recyklingowi odpadów takich jak szkło ogranicza się emisję zanieczyszczeń do atmosfery i oszczędza wodę oraz energię. Ciekawostką jest fakt, że każda tona stłuczki szklanej wprowadzona do obiegu oszczędza około 800 kg piasku, 180 kg mączki wapiennej oraz 250 kg sody.

  Recykling plastiku

  Tworzywa sztuczne poddawane recyklingowi to butelki plastikowe PET, rury PVC, styropian EPS, folie rolnicze i butelki polietylenowe HDPE. Recykling plastiku polega na tworzeniu mieszanin oraz wprowadzeniu dodatków, dzięki czemu odpady stają się bardziej wytrzymałe i sztywne. Co powstaje z recyklingu plastiku? W wyniku obróbki tworzyw sztucznych tworzy się m.in. długopisy, zabawki, folie, słupki drogowe, wiadra, worki na śmieci, ramy okienne oraz butelki do chemii gospodarczej. Mimo że plastik stanowi 7% masy wszystkich śmieci, to zajmuje blisko 30% wszystkich odpadów ze względu na duże rozmiary. Z tego względu zaleca się uprzednie zgniatanie butelek i innych tego typu tworzyw sztucznych. Długotrwałe składowanie takich odpadów doprowadza do licznych zmian w środowisku. Zalegające tworzywa sztuczne sprawiają, że do gleby i wód gruntowych przenikają toksyczne związki. Recykling plastiku polega na zmianie struktury chemicznej tworzywa lub zachowaniu ich struktury. Ze względu na bardzo długi proces rozkładania się wyrobów z tworzyw sztucznych należy zawsze zwracać uwagę na symbole na plastikowych opakowaniach. Dla przykładu opakowania PET 01 nie nadają się do ponownego użytku, natomiast HDPE 02 i LDPE 04 mogą być używane wielokrotnie.

   

  Zobacz także: Ekologia w domu - jak żyć bardziej ekologicznie?

   

  Recykling papieru

  Recykling papieru polega na rozwłóknianiu go za pomocą gorącej wody i przerobieniu na włókna celulozowe. Papier zostaje oczyszczony, rozcieńczony i poddany kolejnym sortowaniom. Czysta masa zostaje zagęszczana i zmagazynowana. Kolejny etap przerobu papieru polega na odbarwianiu, a następnie bieleniu z wykorzystaniem środków chemicznych. Niestety papieru nie można przetwarzać w nieskończoność tak jak szkła. Mimo wszystko recykling papieru oszczędza energię, wodę oraz powietrze.

  Tagi:

  Czy ten artykuł był pomocny?